Różnice Kredyt Pożyczka

Kredyt a Pożyczka - Różnice i Porównanie

Pomimo, iż kredyt i pożyczka są często traktowane jako pojęcia alternatywne, różnią się od siebie w sensie prawnym i należy zwrócić na to uwagę podejmując decyzję o skorzystaniu z jednej z tych form w celu pożyczenia środków pieniężnych.

- Kredyt to instytucja uregulowana przepisami prawa bankowego, a udzielać go mogą jedynie banki. Z kolei pożyczka regulowana jest w prawie cywilnym i udzielającym pożyczkę może być każda osoba bądź instytucja będąca właścicielem pieniędzy;

SZYBKA POŻYCZKA W 15 MINUT - JEŚLI PILNIE POTRZEBUJESZ GOTÓWKI

U NAS WSZYSTKO ZAŁATWISZ ON LINE

- Umowa kredytu bankowego musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast umowa pożyczki może być zawarta w dowolnej formie, z tym, iż dla pożyczek przekraczających kwotę 500 zł musi zostać zachowana forma pisemna dla celów dowodowych;

Kredyt Czy Pożyczka Porównanie

- Pożyczka - w drodze umowy pożyczki następuje przeniesienie własności określonej kwoty pieniężnej, a udzielający jej nie może ingerować w sposób wykorzystania przedmiotu pożyczki. Natomiast w przypadku umowy kredytu, następuje jedynie przekazanie przez kredytodawcę do czasowej dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, powierzonych im uprzednio przez deponentów, które nigdy nie staną się jego własnością. Ponadto kredyt musi być wykorzystany na ściśle określony w umowie cel (wyjątek stanowią kredyty konsumpcyjne i gospodarcze, które w reguły udzielane są na pokrycie bieżących wydatków kredytobiorcy), a to wykorzystanie znajduje przez cały okres trwania stosunku kredytowego pod stałą kontrolą banku;

- Przedmiotem kredytu mogą być jedynie pieniądze, wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej, natomiast przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko środki pieniężne (także w formie gotówki), ale także inne rzeczy oznaczone co do gatunku jako przedmioty materialne;

- Od przydzielenia kredytu bank pobiera prowizję, natomiast od jego wykorzystania nalicza oprocentowanie, określone w umowie kredytowej, natomiast udzielenie pożyczki może być nieodpłatne

Zobacz także szybka gotówka przez internet oraz pożyczka na święta

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis możesz działać lepiej. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information