Procedura Kredytowa

Jak wygląda proces udzielania kredytu?

Procedura kredytowa rozpoczyna się często jeszcze przed złożeniem formalnego wniosku kredytowego, na skutek wszczęcia wstępnych negocjacji przez osobę zainteresowaną kredytem bankowym. Interesant decydujący się na zaciągnięcie kredytu bankowego otrzymuje od banku odpowiedni formularz, który po wypełnieniu składa w banku.

Z punktu widzenia przepisów kodeksu cywilnego wniosek jest skierowaną przez potencjalnego kredytobiorcę do banku ofertą, a zarazem chęcią otrzymania kredytu na warunkach określonych we wniosku. Regulamin kredytowy określa wzór wniosku kredytowego oraz niezbędne załączniki zawierające informacje umożliwiające bankowi dokonanie aktualnej oceny zdolności kredytowej klienta.


SZYBKI KREDYT NA DOWÓD - WYPEŁNIJ FORMULARZ - SZYBKA GOTÓWKA W KILKANAŚCIE MINUT

Od przyjęcia i wpisania prawidłowo wypełnionego i należycie skompletowanego wniosku do stosownego rejestru, rozpoczyna się kolejny etap procedury, obejmujący badanie zdolności kredytowej kredytobiorcy. Jest ona najważniejszym elementem całej procedury, od której bank uzależnia przyznanie kredytu, a która to rozumiana jest jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, oraz od przedłożenia przez kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania jej oceny. Ocena tej zdolności dotyczy nie tylko bieżącej sytuacji majątkowej kredytobiorcy, ale także perspektywicznej, umożliwiającej spłatę długu w przyszłości. Analiza banku sprowadza się więc do zebrania informacji, zagregowania zebranych danych, ich analiza i wnioski oraz opracowanie prognoz dotyczących przyszłości.

Na wstępie inspektor kredytowy szacuje, czy proponowana kwota kredytu nie przekroczy możliwości finansowych banku, również pod względem formalnych ograniczeń. Przy wstępnej ocenie bierze się także pod uwagę cel przyszłego kredytu. Z reguły bowiem badanie zdolności kredytowej jest bardzo uproszczone, gdy chodzi o udzielenie kredytu konsumpcyjnego, natomiast przy kredytach inwestycyjnych konieczna jest również dodatkowo ocena efektywności finansowanego projektu. Następnie, na podstawie przedłożonych dokumentów, inspektor określa sytuację finansową kredytobiorcy: w przypadku osób fizycznych – na podstawie zaświadczeń o zarobkach, a w przypadku podmiotów gospodarczych – na podstawie business planów oraz sprawozdań finansowych: bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz sprawozdań z przepływów kapitałowych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis możesz działać lepiej. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information